26-07-05

De Feniks

De Feniks is van oudsher het symbool van hergeboorte.. Het was een mythische vogel  die in de woestijn leefde. Om de 500 jaar wierp hij zich op een brandend vuur. Om daarna verjongd en vernieuwd uit zijn as te herrijzen en een nieuw leven te beginnen. De Feniks symboliseert dus de betekenis van een oud einde en een nieuw begin.  Bij mij was eveneens de tijd aangebroken voor een nieuw begin, een hergeboorte. Mijn oude leven was geen optie meer. Het voelde als een  langzaam doodgaan. Net zoals bij ieder mens zat in mij ook een Feniks verborgen. Die Feniks gaf mij de mogelijkheid mijn oude leven van mij af te schudden en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo kon ik krachtiger en steviger uit de as van mijn verleden herrijzen


18:44 Gepost door rebirth | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

22-07-05

Hergeboorte

 

Ieder mens heeft zijn eigen levensverhaal. We zijn verwekt, geboren, opgegroeid en hebben van alles meegemaakt. Onze hedendaagse manier van leven is het resultaat van dit verhaal. Dit komt vaak tot uiting  in de inperkende overtuigingen die we hebben gevormd over onszelf en de wereld , waardoor we  ons  zicht op de werkelijkheid van nu zijn verloren Onze kracht om een eigen leven te leiden, ons gevoelsleven, ons vermogen om relaties aan te gaan, ons liefdesleven, onze capaciteit om deel te nemen aan de volheid van het leven wordt daardoor vaak ernstig verstoord. Herboren worden betekent het weer toe-eigenen van de realiteit van dit moment. Hergeboorte kent net als  geboorte verschillende stadia: voelen dat je vast zit, proberen om er uit te komen, doorbraak, bevrijding en tenslotte ontspanning. Ook de emoties die gepaard gaan met een hergeboorteproces komen overeen met een authentieke geboortesituatie: machteloosheid, benauwdheid, wanhoop, bedreiging, verzet, angst en pijn, vrede, acceptatie, loutering, kalmte en geluk. Hergeboorte betekent dat onze oude inperkende overtuigingen eerst moeten ‘sterven’ om een nieuw leven geboren te laten worden

09:14 Gepost door rebirth | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mijn Levensverhaal

De beginperiode van mijn levensgeschiedenis wordt gekleurd door een rooms katholieke opvoeding. Het feit dat ik geboren ben met de erfzonde geeft reeds aan dat er iets fundamenteel mis met me is. Maar algauw krijg ik de goddelijke zegening en wordt doopwater over mij uitgestort. Mijn goddelijke afkomst is nu duidelijk en mijn naam  bevestigd dat. Mijn ouders maar ook  de nonnen op de kleuterschool  leren mij al vroeg dat ik gehoorzaam moet zijn. Ik ben zo’n voorbeeldig braaf kind dat als ik moet gaan biechten niet eens weet wat ik moet biechten.Waardoor ik vaak terplekke gewoon iets verzin. Kortom ik doe als kind alles wat er van mij wordt verwacht. In de hoop daarvoor op een of ander manier beloond te worden. Ondertussen gaat mijn leven verder zonder dat er ingrijpende of dramatische gebeurtenissen plaatsvinden. Wel word ik nu regelmatig geconfronteerd met mijn altijd aardig willen zijn, zowel in werk-als in privésituaties.  Hierdoor ga ik aldoor over mijn grenzen. Omdat ik me voortdurend aanpas, alles slik en moeilijk ‘nee’ kan zeggen, stel ik mezelf hoge eisen. Totdat ik op een dag instort, ik ben  opgebrand. Mijn wereld staat op zijn kop. Ik heb het wel voelen aankomen maar me groot en flink gehouden, net zolang totdat ik er bijna bij neerviel. 09:10 Gepost door rebirth | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mijn Levensverhaal (vervolg)

Zo beland ik in de ziektewet.  Hoewel ik moe ben en nergens zin in heb, voel ik me ook nutteloos en overbodig . De waarde van mijn bestaan is tot een minimum gereduceerd. Ik ervaar een grote leegte in mezelf, mijn werk blijkt die leegte steeds opgevuld te hebben. Nu komt de zinloosheid  van het bestaan om de hoek zetten.Maar ik blijf niet bij de pakken neer zitten. In een poging om  de zin weer te ontdekken en er achter te komen wie ik nu werkelijk ben, besluit ik om aan een tiendaagse meditatie-retraite deel te nemen. Dit wordt echter een groot fiasco. Onrust kende  ik al  maar zo gauw ik stil ga zitten lijkt die onrust nog groter te worden. Ik zit op een vulkaan. Het is onmogelijk om te blijven zitten. Later doe ik nog enkele meditatie cursussen , maar die onrust blijft me parten spelen Totdat ik ‘toevalliger wijs’ in contact kom met Rebirthing. Een kennis van mij  heeft geboekt voor een workshop, maar is ziek geworden. Zij vraagt of ik interesse heb haar plaats in te nemen. Op het moment dat ik ‘ja’ zeg, is dit het begin van een grote verandering in mijn leven. 

09:04 Gepost door rebirth | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rebirthingervaringen

Het is inmiddels al weer zo’n  vijf en twintig jaar geleden dat ik die eerste Rebirth-sessie onderging. Het is sowieso moeilijk om de intensiteit van een rebirthingervaring onder woorden te brengen, laat staan  als er inmiddels een kwart eeuw voorbij is gegaan.Voor dat ik echter een poging ga wagen wil ik de lezer erop wijzen  dat rebirthingervaringen  zeer persoonlijk worden beleefd. Ik zeg dit met nadruk omdat  er vaak  allerlei wilde 'cowboyverhalen' de ronde over doen. Die verhalen zijn dikwijls gebaseerd op te uitbundig geschreven literatuur van voornamelijk Amerikaanse makelij. Het lezen van dit soort boeken schept verwachtingen.Dit geldt ook voor mijn verhaal  Je kunt je dan niet echt meer openstellen voor wat er spontaan gebeurt. Het is  beter een sessie 'blanco' te beginnen  zonder te streven naar bepaalde ervaringen of resultaten. Heb je toch de neiging om het verloop van een sessie naar je hand te zetten, dan gebeurt er meestal helemaal niets.


09:02 Gepost door rebirth | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-07-05

Mijn eerste Rebirthervaring

In een balletzaal met heel veel spiegels  speelt zich het gebeuren af. Er zijn ongeveer 25 mensen, waaronder twee rebirthers en twee assistenten. Na een voorstellingsrondje en wat voorbereidend lichaamswerk is het eindelijk zover. De onervaren deelnemers mogen iemand uitzoeken bij wie ze zich prettig voelen. Ik wil met een van de assistenten, maar die zijn niet verkiesbaar. Maar ik heb geluk. Omdat er een oneven  aantal mensen zijn stelt Jan, zo heet die assistent, zich ook verkiesbaar. Iedereen zoekt een eigen plekje en ik verdwijn met Jan naar een hoekje van de zaal. Ik ga op een matras liggen  terwijl Jan  aan de zijkant van mij plaatsneemt. Hij geeft aan hoe ik moet ademen en braaf, zoals ik ben, doe ik precies wat hij zegt. Een gevoel van onverschilligheid neemt bezit van mij. Mijn lichaam begint zich langzaam te verkrampen en ik ervaar een enorme druk op mijn borst. Ik krijg de neiging om te stoppen, want de pijn wordt bijna ondraaglijk. Maar dankzij Jan,  die mij voortdurend stimuleert om te blijven ademen ga ik dapper door. Mijn keel verkrampt en ik heb het gevoel geen lucht meer te krijgen. Volkomen verbijsterd ben ik als ik met een helder bewustzijn  waarneem hoe mijn lichaam spontaan geboortebewegingen maakt, terwijl ik huil en schreeuw met de stem van een pasgeboren baby. Jan is heel dichtbij me en fluistert  af en toe wat in mijn oor. Ook al hoor ik niet wat hij zegt toch geeft het mij een geruststellend  gevoel Mijn adem komt in golven en neemt helemaal bezit van mij  en er komt veel verdriet los.

 


08:27 Gepost door rebirth | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-07-05

Mijn eerste Rebirthervaring (vervolg)

Dan  voel ik opeens een grote ontspanning in me opkomen. Ik begin overal te gloeien en te tintelen

Een weldadig gevoel maakt zich van mij meester. Lichaam en geest voelen licht, alle zwaarte en moeheid is van me afgevallen. Ik zak weg in abstracte kleurige beelden en aangename gedachten die aan mij voorbij trekken. Ergens op de achtergrond hoor ik prachtige muziek en ik kom in een nog dieper gevoel van vrede en ontspanning. Hoe lang ik al op het matras lig, ik weet het echt niet, alle besef van tijd ben ik kwijt. Ik voel me herboren, gelukkig, ontroerd en tegelijkertijd een beetje verward. Jan vertelt me dat hij me dapper vindt en ik kan niets anders dan dit beamen.Als een groot kind ga ik naar huis, helemaal in mijn element, met een gelukzalig gevoel van binnen.


07:05 Gepost door rebirth | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |